inşaat

Betonarme Yapılar
 • İnşaat imalatları ölçme hizmetleri
 • Günlük aplikasyon ve kot işleri
 • İksa ve istinat duvarı
 • İskan Aşamasında Röperli Kroki
Danışmanlık
 • Grobeton kotlarının verilmesi
 • Temel aks ölçümleri
 • Betonarme kolon aks ve kot hizmetleri
 • Hassas şap kotu ve takibi
Güçlendirme
 • Hafriyat hesapları
 • Taş ocakları kübaj ölçme hizmeti
 • Boykesit ve enkesit çizimi
 • Maden ocakları ölçme hizmeti
Uygulama Projeleri
 • Güzergah belirleme
 • Şev üstü ve altı işaretlenmesi
 • Hafriyat takibi
 • Hacim hesaplamaları
 • İmalatlarının takibi
Kentsel Dönüşüm
 • Şeritvari harita hazırlaması
 • Plankote
 • Kotkesit
 • Ağaç röleveleri
Tadilat, tamirat, ince ve kaba tüm inşaat işleri
 • Geçiş güzergah aplikasyonu
 • İmalat kot ve eksen takibi
 • As-build proje alımı ve hazırlaması
 • Çevre düzenleme peyzaj